Fiscalidade

Estudio dos distintos impostos que afectan/poden afectar no desenvolvemento da actividade empresarial.