Oportunidades de negocio no mercado de alimentación gourmet en Canadá - 2014

Oportunidades de negocio no mercado de alimentación gastrónomo en Canadá

No relativo ás non arancelarias, a Base de Datos Automatizada de Requirimentos de Importación (AIRS) e a Guía actualizada da Etiquetaxe da Canadian Food Inspección Agency, contén información relativa aos requirimentos da importación.

No relativo ás barreiras arancelarias, existen diferentes gravames para cada partida arancelaria.

Fonte: Mission Économique de la Embajada de Francia en Canada

 

_Canadá _Alimentación _gourmet

Compartir en redes sociais

Tamén lle pode interesar

Etiquetado como