Apoio financeiro ás pemes

Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euroscon fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.

As axudas aplicaranse ao financiamento obtido das entidades financeiras con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante as seguintes liñas: 

 LIÑA ICO-EMPRESAS E EMPRENDEDORES 2014.

 LIÑA ICO-GARANTIA SGR/SAECA 2014. 

Compartir en redes sociais