Banco Africano de Desarrollo licitaciones y proyectos 2013

 Banco Africano de Desarrollo licitaciones y proyectos.

Oportunidades sectoriais, licitcións e fontes de información.

Proxectos en auga, enerxía, transportes e pesca.

Compartir en redes sociais