Oportunidades canle contract en Canadá - 2013

Oportunidades para o canle contract en Canadá

 

Oportunidades para a canle contract en Canadá:

Canadá  presentará unha evolución non moi favorable no sector da construción e os seus respectivos segmentos no medio e longo prazo.

O crecemento da riqueza en termos percápita en Canadá vai ser signficativamente inferior que en Norteamérica nos próximos anos.

En media, ata o ano 2022, a economía Canadense en termos per cápita vai crecer por debaixo da área mundial na cal está integrada.

  

_Canadá _Contract

Compartir en redes sociais

Tamén lle pode interesar

Etiquetado como