Informes sectoriais

Situación dos diferentes sectores centrándose nos seguintes datos económicas: PIB, produción, emprego e exportacións/importacións.

Sectores preferentes: Agroalimentario, materiais de construción, canal contract.