Monográficos

Principais datos do comercio galego con respecto a diferentes países en termos de balanza comercial e taxa de cobertura. Identificación dos países que actúan como socios comerciais e  principais produtos de importación e exportación co resto do mundo.