Oportunidades de inversion no sector agronegocios en Honduras - 2011

Oportunidades de inversion no sector agronegocios en Honduras (Fonte: Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras)

Análise sobre o pontencial dos agronegocios de Honduras. Principais proxectos e actividades de produción agropecuaria Hondureña. Cadeas: Hortofrutícola, Café e Cacao, Pesca e Acuicultura, Carne e Leite, Bionergéticos, Apícola, etc.

Compartir en redes sociais