Guía País Paraguai

 Guía País Paraguai (Fonte: Observatorio Internacionalización)

 

A economía de Paraguai caracterízase polo seu elevado peso no PIB do seu sector primario, especialmente agricultura e gandaría. Con excepción da rexión do Chaco, a terra en Paraguai é fértil e moi apta para o cultivo, se ben, está relativamente pouco explotada. O sector agropecuario en Paraguai representa aproximadamente o 28% do PIB nacional, onde o sector agrícola representa o 20.5% e o sector gandeiro o 6.1%.

 

_Paraguai

Compartir en redes sociais