Xoves, 05 Xullo 2018 13:36

Adaptación das personas á transformación dixital

Adaptación das personas á transformación dixital pixabay.com

Segundo a sétima enquisa mundial de MIT Sloan Management Review e Deloitte, na que se entrevista a 4.300 directivos de 123 países e 28 sectores, as persoas enquisadas afirman necesitar desenvolver continuamente as súas habilidades, pero din que reciben pouco ou ningún apoio da súa organización para facelo. Ao redor do 90% dos enquisados indica que necesitan actualizar as súas habilidades polo menos unha vez ao ano, e case a metade deles informan sobre a necesidade de actualizar as habilidades de forma continua. Con todo, só o 34% dos enquisados di estar satisfeito co grao en que a súa organización apoia o desenvolvemento continuo de habilidades. Moitas organizacións continúan dependendo da capacitación formal para desenvolver estas habilidades, pero cultivar unha contorna que permita a aprendizaxe no traballo pode ser máis efectivo. Moitos empregados tamén están dispostos a facelo eles mesmos, suposto conten co apoio adecuado. Dos enquisados, o 90% indica que desexan utilizar a análise de datos da súa organización para axudalos a mellorar o seu propio desempeño.

Artigo orixinal: Coming of Age Digitally: Learning, Leadership, and Legacy