Martes, 08 Mai 2018 00:00

Poñendo o CO2 a traballar

Poñendo o CO2 a traballar pixabay.com

Durante séculos, moitos dos produtos destinados ao consumo humano baseáronse na extracción de materias primas da Terra e, no proceso, liberar dióxido de carbono á atmosfera. A degradación ambiental resultante levou a algunhas empresas a finais da década de 1990 e principios da de 2000 a responder con compromisos de "neutralizar emisións de carbono" para evitar unha emisión neta de carbono, reducindo as súas emisións e logo comprando créditos de carbono ou plantando árbores. Hoxe en día, dada a maior urxencia do cambio climático, hai un desenvolvemento aínda máis dramático: as empresas vólvense "negativas ao carbono" ao atopar formas de extraer activamente o dióxido de carbono do aire e empregalo nos seus produtos.

Artigo orixinal: Manufacturing Goes Carbon Negative