Xoves, 26 Abril 2018 00:00

Tecnoloxías con impacto global

Tecnoloxías con impacto global pixabay.com

Houbo un tempo en que os líderes empresariais podían deixar a tecnoloxía aos tecnólogos. Pero hoxe, atopámonos no punto de partida dunha revolución tecnolóxica universal, que está a alterar fundamentalmente catro aspectos crave do noso mundo: comercio, coidado da saúde, aprendizaxe e medio ambiente. Dada a natureza xeral e diversa desta revolución, os líderes empresariais deben entender as tecnoloxías que o están impulsando, as capacidades que ofrecen e os seus posibles impactos.
Hai sete tecnoloxías básicas que están no centro desta revolución: capacidade de procesamento informático xeneralizada, redes inalámbricas, biotecnoloxía, impresión 3D, aprendizaxe automática, nanotecnoloxía e robótica. O que fai que estas sete tecnoloxías sexan distintas e importantes é que cada unha delas exhibe un impacto universal único no seu ámbito propio. Individualmente, están a cambiar fundamentalmente a forma en que traballamos e consumimos (comercio), o noso benestar (saúde), a nosa evolución intelectual (aprendizaxe) e o mundo natural que nos rodea (medio ambiente).
Pero, máis aló do seu impacto individual, un aspecto intrigante e poderoso das sete tecnoloxías radica no seu potencial de combinacións. Hoxe, podemos trazar liñas claras entre as formas, as capacidades e a evolución destas tecnoloxías. Pero os límites entre elas xa comezan a borrarse. Pronto, a síntese das tecnoloxías dará lugar a novas clases de supertecnoloxías que non só transcenderán os seus elementos discretos, senón que tamén ofrecerán grandes oportunidades ás empresas que poidan imaxinalas e aproveitalas.

Artigo orixinal: Seven Technologies Remaking the World