Luns, 16 Abril 2018 14:34

A cultura pode fomentar ou destruir a axilidade

A cultura pode fomentar ou destruir a axilidade pixabay.com

Unha enquisa global de McKinsey sobre axilidade organizativa ilustra a dificultade de resolver o desafío da cultura empresarial. A axilidade organizativa representa potencialmente unha crise existencial para os mandos intermedios. Ao mando intermedio tradicional a miúdo encoméndaselle comunicar, dirixir e controlar. A organización áxil descártao e, en cambio, suxire que as formas tradicionais de planificación non son tan útiles. Para que estas organizacións prosperen, aínda necesitan líderes visionarios que observen o panorama xeral, pero moita planificación agora é incipiente e xorde de abaixo cara arriba. O valor dos mandos intermedios que controlan as cousas e pasan a información ao longo da cadea de mando empeza a parecer non tan importante. Se a pregunta é de onde virá a resistencia ao cambio, a clave está aquí.

Artigo orixinal: Culture can make or break agility