Luns, 16 Abril 2018 14:26

O comercio electrónico impulsa os volumes de distribución urbana de mercadorías

A distribución urbana de mercadorías moveu no cuarto trimestre de 2017 un 26,09% máis que no mesmo período de 2016. O incremento no movemento de mercadorías que xera o comercio electrónico dentro dos núcleos urbanos deixouse sentir nos volumes de distribución urbana ao longo de 2017 e de maneira especial ao final do pasado exercicio. Segundo as cifras do Ministerio de Fomento, o movemento de mercadorías dentro do mesmo municipio alcanzou en 2017 un volume total de 239,58 millóns de toneladas, o que significa un incremento dun 12,49% con relación a 2016 e que, ademais, supón un dato que coloca a este segmento do transporte como o que mellor evolucionou ao longo do pasado exercicio.

Artigo orixinal: El e-commerce impulsa los volúmenes de distribución urbana de mercancías