Mércores, 14 Marzo 2018 00:00

O impacto da reinvención dixital

O impacto da reinvención dixital pixabay.com

A tecnoloxía dixital, a pesar da súa aparente ubicuidade, tan só comeza a penetrar nas industrias. A medida que avance, as implicacións para os ingresos, beneficios e oportunidades serán dramáticas: reducirá o crecemento dos ingresos e os beneficios para algunhas empresas, en particular para as situadas no cuartil inferior, mentres que o cuartil superior capturará ganancias desmesuradas. As estratexias dixitais serán o maior diferenciador entre as compañías que gañan e as que non, e as maiores ganancias destinaranse a quen inicie as disrupciones dixitais. Os seguidores rápidos con excelencia operativa e unha saúde organizativa forte non quedarán atrás.

Artigo orixinal: El impacto de la reinvención digital