Xoves, 08 Marzo 2018 10:56

Converxencia da tecnoloxía e a analítica na xestión

Converxencia da tecnoloxía e a analítica na xestión pixabay.com

A tecnoloxía hai que dirixila para que ofreza os resultados que o negocio propón. Pero o negocio ten que entender que é o que pode pedirlle á tecnoloxía e á analítica para obter eses resultados.
O directivo do século XXI será un tecno-directivo. E é que, en paralelo ao ascenso das empresas tecnolóxicas, e á inmersión do mundo no medio dixital, un novo perfil de directivo será necesario. Un directivo que comprenda a tecnoloxía, que entenda as súas potencialidades e a súa natureza evolutiva. Que saiba transformar as oportunidades tecnolóxicas en novos modelos de negocio. Que saiba dotarse de ecosistemas de achega de ideas e novos conceptos tecnolóxicos, e intúa o potencial disrutivo e reconfigurador do mercado que teñen as novas tecnoloxías. Atrás quedará a era da xestión financeira, da xestión eficiencia produtiva, ou da xestión de seguimento do mercado. O novo directivo deberá ser capaz de identificar rapidamente tecnoloxías emerxentes, e transformalas en estratexias gañadoras, modelos de negocio innovadores, e experiencias de consumidor imbatibles. Os líderes do futuro vivirán nun mundo dominado pola tecnoloxía. Moito máis alá dos post-its, dos plans de negocio, e dos lenzos, o novo directivo deberá entender de tecnoloxía, e, especialmente, da interacción da mesma co ser humano.

Artigo orixinal: La contratación pública tiene que transformarse a través de la convergencia de la tecnología y la analítica.