Mércores, 07 Marzo 2018 12:33

Cómo afectará o blockchain á cadea de suministro no transporte marítimo?

Cómo afectará o blockchain á cadea de suministro no transporte marítimo? pixabay.com

A tecnoloxía de cadea de bloques aspira a crear unha rede global de intercambio de activos dixitais de maneira segura e sen intermediarios. As súas características adáptanse perfectamente á cadea de subministración e ás necesidades empresariais do comercio internacional, actualmente centradas na transparencia e seguridade, a automatización, a posibilidade de executar auditorías dos datos por parte de terceiros e as solucións escalables, como recolle o último informe da consultora Drewry. Trasladado á realidade do sector marítimo, os cadeas de bloques permiten un comercio transparente e seguro no que non é necesario o uso do papel para o coñecemento de embarque, os certificados ou as cartas de crédito. A documentación electrónica proporciona acceso á ruta do documento e a calquera cambio que se realizou nas ordes de compra, reservas ou facturas, o cal garante a súa autenticidade e integridade.

Artigo orixinal: ¿Cómo afectará el blockchain a la cadena de suministro en el transporte marítimo?