Luns, 22 Xaneiro 2018 08:05

Robots, un novo paradigma na agricultura

A entrada dos robots na produción agrícola e gandeira choca moitas veces co escepticismo de quen cre que non poderán substituír aos grandes tractores. Pero os robots veñen cunha novo paradigma de agricultura, baseado no traballo focalizado, micro traballos, pequenas máquinas traballado en rede e conectadas á sabedoría dixital do Big Data. Por agora proporcionan máis incrementos de produtividade nas explotacións máis pequenas ou en cultivos específicos. A seguridade dos datos e a participación do agricultor no seu desenvolvemento será crucial para que se estenda o seu uso a máis curto prazo.

Enlace orixinal: Los robots, un nuevo paradigma en la agricultura