Martes, 21 Novembro 2017 11:07

Cadea de bloques, un cambio de paradigma para a xestión loxística baseado na confianza

Cadea de bloques, un cambio de paradigma para a xestión loxística baseado na confianza pixabay.com

Segundo o informe Cómo impacta "blockchain" na Loxística 4.0?, elaborado por Minsait, unidade de negocio de Indra centrada en transformación dixital, en colaboración con Un, e presentado no marco da feira Logistics 2017, esta tecnoloxía terá un gran impacto en áreas como a trazabilidade e a repartición de última milla, a propia xestión loxística e o comercio internacional, os servizos postais e o transporte de mercadorías a través de calquera modo de transporte. Esta novo paradigma baséase nun cambio radical do modelo da confianza existente entre os diferentes actores que interveñen nun proceso, con aplicación en diversos sectores económicos, aínda que a banca foi a que máis avanzou na aplicación de "blockchain" ás transaccións monetarias.

Enlace orixinal: Blockchain, un cambio de paradigma para la gestión logística basado en la confianza