Luns, 30 Outubro 2017 12:32

O investimento dixital é estratéxicamente imprescindíbel

O investimento dixital é estratéxicamente imprescindíbel pixabay.com

Os resultados da última enquisa mundial de McKinsey sobre estratexia dixital suxiren que se está conformando unha importante fenda dixital. As empresas que compiten de maneiras tradicionais (é dicir, sen aplicar tecnoloxías e estratexias dixitais nos seus negocios) teñen menores taxas de crecemento de ingresos e ganancias que as empresas que compiten de forma dixital, e esas taxas están estreitamente correlacionadas co nivel de dixitalización nos seus respectivos sectores. Pero outros xogadores están a experimentar un enorme crecemento a medida que avanza a dixitalización. As empresas que fan movementos dixitais, xa sexan empresas nacentes, operadores tradicionais que compiten en formas novas e dixitais ou empresas establecidas que se moven a novos sectores, están a superar ás súas contrapartes tradicionais.

Estes resultados deslucidos non son sorprendentes cando observamos máis de preto onde está a investir a empresa media. Os enquisados din que as súas compañías tenden a investir só nas tecnoloxías dixitais máis probadas (big data, dispositivos móbiles e tecnoloxías web tradicionais, por exemplo). Ao mesmo tempo, máis da metade non realizaron cambios nas súas carteiras de negocios debido á dixitalización, e menos do 20 por cento informan que adquiren empresas para complementar as súas estratexias dixitais a longo prazo ou para desposuírse dos seus negocios actuais. E só un terzo di que as súas compañías lanzaron novos negocios dixitais, mentres que máis da metade informan dixitalizar polo menos algúns elementos dos seus modelos de negocio, un enfoque máis orientado ao redor dos eixos do negocio actual que a conseguir innovacións e investimentos dixitais máis importantes.

Enlace orixinal: O investimento dixital é estratéxicamente imprescindíbel