Luns, 16 Outubro 2017 13:04

Requirimentos de seguridade para robots colaborativos

As normativas deben evolucionar detallando requirimentos e métodos de validación que aseguren que a colaboración entre robot e humano levase a cabo en condicións de seguridade e na mellor contorna de traballo, o cal fai posible que estas novas máquinas poidan incorporar o marcado CE. Para axudar nesta tarefa, ás xa coñecidas normas EN ISO 10218 "Robots y dispositivos robóticos - Requisitos de seguridad para robots industriais" (partes 1 e 2), recentemente foi publicada a especificación técnica ISO/TS 15066:2016 "Robots and robotic devices - Collaborative robots" que complementa e detalla mais profundamente os requirimentos de seguridade para robots colaborativos.

Enlace orixinal: Requirimentos de seguridade para robots colaborativos