Xoves, 05 Outubro 2017 11:26

Solución informática baseada en modelos matemáticos para predecir e validar a vida útil de alimentos

A industria alimentaria necesita innovar no lanzamento de novos produtos e facelo de forma máis rápida que a competencia, pero ao mesmo tempo asegurar os criterios de calidade e vida útil, así como os requirimentos do consumidor. Para axilizar o proceso de lanzamento de novos produtos e coñecer a vida útil de alimentos pouco perecedoiros antes de poñelos no mercado (e/ou validar lotes) é necesario reducir o tempo necesario para a realización dos estudos de vida útil convencionais. Por iso, nestes casos, é necesario axilizar o proceso, mediante a realización de estudos acelerados. Este tipo de estudos consisten en someter os alimentos a distintas condicións de almacenamento forzadas para acelerar a súa degradación. As variables principais para forzar a deterioración dos alimentos son a temperatura, humidade, exposición ao osíxeno e presenza de luz.

Enlace orixinal: Solución informática baseada en modelos matemáticos para predecir e validar a vida útil de alimentos