Venres, 15 Setembro 2017 00:00

Qué se precisa para obter valor das APIs?

Qué se precisa para obter valor das APIs? wikimedia

As APIs, ou intefaces de programación entre aplicacións, son o tecido que fai posible a conectividade nos ecosistemas empresariais actuais. McKinsey estima que o número de APIs públicas triplicarase nos próximos 12 meses. A medida que evolucione a funcionalidade, as APIs ofrecerán servizos máis avanzados, como o uso máis amplo de moedeiros e pasarelas de pago dixitais, permitindo que a aprendizaxe das máquinas ofreza operacións máis sofisticadas e soporte conversacións avanzadas. Ademais, os mercados de APIs e as tendas de aplicacións farán que sexa máis fácil para os usuarios e consumidores acceder a sofisticadas ofertas. Mais, con todo, o número de empresas con plans estables de explotación das APIs permanece pequeno.

Enlace orixinal: ¿Qué se precisa para obter valor das APIs?