Xoves, 14 Setembro 2017 00:00

Drones e robots están a realizar inspeccións industriais

Drones e robots están a realizar inspeccións industriais wikimedia

Os avances en intelixencia artificial fan posible que as máquinas inspeccionen de forma autónoma tubaxes, liñas eléctricas e sistemas de transporte.

Enlace orixinal: Drones and Robots Are Taking Over Industrial Inspection