Xoves, 28 Setembro 2017 13:45

Aplicacións da visión avanzada na industria alimentaria: 3 casos de éxito

O uso das tecnoloxías da visión avanzada está a espertar especial interese entre as empresas enfocadas na produción e comercialización de alimentos e bebidas. Trátase de tecnoloxías con múltiples aplicacións capaces de satisfacer as necesidades do sector alimentario no contexto actual debuxado pola Industria 4.0. No artigo enlazado presentánse algúns dos casos de éxito máis significativos na aplicación das últimas tecnoloxías en sensores hiperespectrais, visión infravermella e termografía, á realidade concreta de diversas empresas do sector alimentario.

Enlace orixinal: Aplicacións da visión avanzada na industria alimentaria: 3 casos de éxito