CARGANDO ...

O acceso á descarga de libros é exclusivo para empresas ou emprendedores galegos. O IGAPE comprobará a identidade e autorizará o acceso individualmente. Ver as condicións de acceso ao fondo desta páxina.

Para acceder necesita estar rexistrado como usuario
 
Se xa ten un usuario e contrasinal,
introdúzao nos campos seguintes:
 
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal?
¿Olvidou o seu nome do usuario?
 
Se é a primeira vez que accede:
Condicións do servizo

Os Usuarios Autorizados a descargar os libros da Biblioteca da Competitividade poderán imprimir ou descargar o contido, aínda que todos os labores de impresión e descarga utilizaranse exclusivamente para a súa investigación, motivos educacionales e docentes (especificamente para a formación empresarial) e traballos relacionados cos mesmos, de acordo co establecido na Lei de Propiedade Intelectual.

Os usuarios Autorizados poderán utilizar unha razoable porción do contido do libro para a preparación de materiais docentes e de índole educativa, ou ben para a súa publicación en materiais divulgativos de toda índole, sexan electrónicos ou non (espazos web, folletos, etc.). Esta cláusula substitúe á cláusula de reprodución xenérica da web do IGAPE.

O copiado e almacenamento de libros na súa integridade por parte dos Usuarios autorizados está permitido exclusivamente durante o tempo de uso da documentación. Os Usuarios Autorizados non poderán de ningún xeito vender, ceder, subarrendar, etc., os libros dixitais descargados.

Están expresamente prohibidos os restantes usos, incluíndo, pero non limitándose a:

  • (a) A reprodución para uso comercial ou non lucrativo a cambio dun prezo ou libre de custos.
  • (b) A redistribución, revenda ou sub-licenciamiento de dereitos, incluíndo mediante o pago dun prezo, o uso para outras persoas ou entidades excepto os Usuarios Autorizados.
  • (c) Fornecer ou distribuír unha única copia ou múltiples copias en calquera forma a calquera persoa distinta dos Usuarios Autorizados.
  • A información e opinión que aparece en cada libro é propiedade do seu autor. O IGAPE non asume ningunha responsabilidade sobre a exactitude da información ou a súa adecuación para un determinado propósito.

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios