CARGANDO ...

Para a confección de solicitudes necesita estar rexistrado como usuario
 
Se xa ten un usuario e contrasinal,
introdúzao nos campos seguintes:
 
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal?
¿Olvidou o seu nome do usuario?
 
Se é a primeira vez que accede:
Oficina virtual

Categoría para a oficina virtual

A aplicación de cumplimentación de cuestionarios facilita a recollida de datos necesaria para que o IGAPE coñeza o proxecto que debe avaliar para conceder unha axuda ou subvención. Mediante a súa utilización vostede presenta no IGAPE unha única páxina que identifica os datos introducidos na web.

Os pasos para presentar unha solicitude de axuda son os seguintes:

  1. Identificación na web do IGAPE.
  2. Cumplimentación do cuestionario de definición de proxecto.
  3. Impresión da solicitude con IDE (un número de 40 díxitos que identifica os datos que completou na web).
  4. Presentación da solicitude no rexistro del IGAPE o por calquera outra das formas recollidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas.

Na web do IGAPE vostede debe realizar os pasos 1 a 3. Tamén pode levar a cabo a presentación (paso 4) se ten un certificado electrónico X509 v.3 expedido pola entidade certificadora aceptada pola Consellería de Facenda, do mesmo tipo dos que se usan para outros sertvizos electrónicos como pode ser a declaración do IRPF coa Axencia Tributaria.

No caso dos Programas REIMAXINA e RESOLVE +, o (paso 4) é diferente:
Unha vez cuberto o cuestionario, xerará unha solicitude de tramitación do expediente en formato papel que se presentará na entidade de crédito, asinada polo solicitante (anexo I)

A propia aplicación de cumplimentación de cuestionarios guia ó usuario ofrecéndolle en cada momento instruccións sobre o que debe facer a continuación.

Nesta páxina publícanse as propostas provisionais conxuntas dos procedementos que prevén a súa publicación en Internet.

Os anexos particulares para cada expediente envíanse por correo certificado cando así se especifique nas bases reguladoras.

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións, o IGAPE emitirá unha resolución definitiva que poderá consultar na Páxina de Publicación de Resolucións Definitivas.

CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónProposta Provisional ConxuntaAnexo Particular
IG220.2020.1 Programa de adquisición de competencias profesionais  en materia de internacionalización empresarial 2020.
Lista provisional de solicitudes admitidas e excluidas.
22/09/2020

Descargar

IG264.2020.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa de Centros de Fabricación Avanzada). 03/07/2020

Descargar

Descargar

IG220.2018.1 Programa de adquisición de competencias profesionais  en materia de internacionalización empresarial 2018. Listas de destinos e dotacións das bolsas. 27/07/2018

Descargar

IG220.2018.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 2018. Lista Provisional de solicitudes admitidas,  e excluidas. 16/07/2018

Descargar

IG231.2016.1 Concurso Eduemprende Idea 2016 09/11/2016

Descargar

IG191.2016.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 12/09/2016

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG166.2016.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 03/03/2016

Descargar

IG191.2015.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 24/03/2015

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG194.2013.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 04/12/2013 Descargar
IG191.2013.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 02/12/2013

Descargar

(Inclúe listado de bolseiros)

IG127.2013.1
IG129.2013.1
IG131.2013.1
IG132.2013.1
IG134.2013.1
IG135.2013.1
Programa INNOEMPRESA 2013 29/11/2013 Descargar
IG193.2013.1 Axudas para as agrupacións empresariais (Clusters) innovadoras 25/11/2013 Descargar
IG103.2013.1 Proxectos de equipamentos tecnolóxicos das pemes entre 300.001 euros e 500.000 euros 25/11/2013 Descargar
IG174.2013.1 Proxectos de equipamento das pemes no sector servizos cun investimento superior a 30.000 e ata 200.000 euros 25/11/2013 Descargar
IG114.2013.1 Proxectos iniciativas abertas de difusión 18/10/2013 Descargar
IG127.2010.3
IG128.2010.3
IG129.2010.3
IG130.2010.3
IG131.2010.3
IG132.2010.3
IG133.2010.3
IG134.2010.3
IG135.2010.3
Programa INNOEMPRESA 2012 26/11/2012 Descargar
IG114.2010.3 Proxectos iniciativas abertas de difusión 20/08/2012 Descargar
IG103.2010.3 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000€ e 500.000€ de investimento subvencionable 01/08/2012 Descargar
IG174.2010.3 Proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000€ e ata 200.000€ 01/08/2012 Descargar
IG191.2012.1 Programa do IGAPE de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 24/7/2012
Inclúe listado de bolseiros

IG127.2010.2
IG128.2010.2
IG129.2010.2
IG130.2010.2
IG131.2010.2
IG132.2010.2
IG133.2010.2
IG134.2010.2
IG135.2010.2

Programa INNOEMPRESA 2011 26/7/2011 Descargar

Nesta páxina publícanse as resolucións definitivas dos procedementos que prevén a súa publicación en Internet. Nestes procedementos a data de publicación que se indica é equivalente á data de notificación ao interesado, aos efectos de cómputo de prazos.

Pódense descargar por separado dous documentos para cada procedemento. O primeiro é o corpo da resolución conxunta, que establece o resultado da concorrencia competitiva. O segundo é o anexo relativo a cada expediente, que poderá ser descargado polo solicitante, utilizando o CIF da empresa e o código IDE.

CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónResolución ConxuntaAnexo Particular
IG240.2021.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG239.2021.1 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG107.2021.1 Axudas para novos emprendedores 24/11/2021 Descargar
IG193.2021.1 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) 20/09/2021 Descargar
IG284.2021.1 Selección de entidades colaboradoras para a xestión do programa re-acciona COVID-19 02/09/2021 (non aplicable)
IG230.2020.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 04/05/2021 Descargar
IG190.2020.4 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.4 15/03/2021 --- (non aplicable)
IG190.2020.3 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.3 27/01/2021 --- (non aplicable)
IG270.2020.1 Axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipo (programa Maquinaria 4.0) 20/01/2021 Descargar
IG240.2020.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 20/01/2021 Descargar
IG239.2020.1 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 20/01/2021 Descargar
IG223.2020.1 Premios e axudas aos Proxectos Agrupados Industria 4.0 en Galicia 2020 20/01/2021 Descargar
IG274.2020.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa Infraestruturas Estratéxicas Abertas) 14/01/2021 Descargar
IG208.2020.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 16/12/2020 Descargar
IG220.2020.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 16/12/2020 Descargar
IG272.2020.1 Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital) 07/12/2020 Descargar
IG231.2020.1 Concurso Eduemprende Idea 2020 24/11/2020 (non aplicable)
IG190.2020.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.2 13/11/2020 --- (non aplicable)
IG264.2020.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada) 09/11/2020 Descargar
IG190.2020.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.1 19/08/2020 --- (non aplicable)
IG107.2019.2 Axudas para novos emprendedores 07/07/2020 Descargar
IG107.2019.1 Axudas para novos emprendedores 22/01/2020 Descargar
IG256.2019.1 Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0) 15/01/2020 Descargar
IG240.2019.2 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 15/01/2020 Descargar
IG233.2019.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais 20/12/2019 Descargar
IG193.2019.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia 21/11/2019 Descargar
IG230.2019.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 26/09/2019 Descargar
IG240.2019.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 12/08/2019 Descargar
IG236.2019.4 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.4 02/08/2019 (non aplicable)
IG208.2019.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 18/07/2019 Descargar
IG239.2019.1 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 18/07/2019 Descargar
IG236.2019.3 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.3 26/06/2019 (non aplicable)
IG236.2019.2 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.2 27/05/2019 (non aplicable)
IG223.2018.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0) en Galicia 15/05/2019 Descargar
IG236.2019.1 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.1 12/04/2019 (non aplicable)
IG107.2018.2 Axudas para novos emprendedores 15/03/2019 Descargar
IG230.2018.1 (RECTIFICACION POR ERRO) Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 16/01/2019 Descargar
IG240.2018.2 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 17/01/2019 Descargar
IG107.2018.1 Axudas para novos emprendedores 28/11/2018 Descargar
IG230.2018.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 08/11/2018 Descargar
IG220.2018.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 26/10/2018 Descargar resolucion de modificacion (non aplicable)
IG231.2018.1 Concurso Eduemprende Idea 2018 24/10/2018 (non aplicable)
IG236.2018.3 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2018.3 28/09/2018 (non aplicable)
IG236.2018.2 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2018.2 28/09/2018 (non aplicable)
IG233.2018.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais 14/09/2018 Descargar
IG220.2018.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 14/09/2018 (non aplicable)
IG239.2018.2 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 14/09/2018 Descargar
IG190.2018.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2018.2 29/08/2018 (non aplicable)
IG208.2018.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 09/08/2018 Descargar
IG240.2018.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 08/08/2018 Descargar
IG239.2018.1 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 22/06/2018 Descargar
IG229.2018.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 22/06/2018 Descargar
IG190.2018.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2018.1 30/05/2018 (non aplicable)
IG236.2018.1 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2018.1 30/05/2018 (non aplicable)
IG107.2017.3 Axudas para novos emprendedores 23/05/2018 Descargar
IG190.2017.4 Programa Re-Acciona convocatoria 2017.4 04/04/2018 (non aplicable)
IG229.2017.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 22/03/2018 Descargar
IG107.2017.2 Axudas para novos emprendedores 01/02/2018 Descargar
IG190.2017.3 Programa Re-Acciona convocatoria 2017.3 22/01/2018 (non aplicable)
IG191.2017.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas 12/01/2018
Inclúe listado de bolseiros
(non aplicable)
IG107.2017.1 Axudas para novos emprendedores 11/01/2018 Descargar
IG190.2017.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2017.2 22/11/2017 (non aplicable)
IG230.2017.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 19/10/2017 Descargar
IG223.2017.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (II Piloto Industria 4.0) en Galicia 22/09/2017 Descargar
IG233.2017.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais 24/08/2017 Descargar
IG236.2017.2 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2017.2 17/08/2017 --- (non aplicable)
IG166.2017.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 02/08/2017 Descargar
IG208.2017.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 21/07/2017 Descargar
IG236.2017.1 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2017.1 08/05/2017 --- (non aplicable)
IG190.2017.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2017.1 08/05/2017 (non aplicable)
IG236.2016.2 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2016.2 06/03/2017 --- (non aplicable)
IG190.2016.3 Programa Re-Acciona convocatoria 2016.3 06/03/2017 (non aplicable)
IG231.2016.1 Concurso Eduemprende Idea 2016 07/02/2017 (non aplicable)
IG236.2016.1 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2016.1 23/01/2017 --- (non aplicable)
IG193.2016.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras 09/12/2016 Descargar
IG229.2016.1 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0 09/12/2016 Descargar
IG190.2016.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2016.2 30/11/2016 (non aplicable)
IG191.2016.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas 25/11/2016
Inclúe listado de bolseiros
(non aplicable)
IG190.2016.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2016.1 17/10/2016 (non aplicable)
IG107.2016.1 Axudas para novos emprendedores 17/08/2016 Descargar
IG166.2016.1 Axudas para a contratación de xestores de internacionalización 04/08/2016 Descargar
IG230.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas 18/07/2016 Descargar
IG223.2016.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia 18/07/2016 Descargar
IG114.2016.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 13/07/2016 Descargar
IG208.2016.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 17/06/2016 Descargar
IG220.2015.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 03/03/2016 (non aplicable)
IG191.2015.1 Resolución de asignación de postos de reserva: bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 22/12/2015 (non aplicable)
IG158.2015.1 Axudas do Igape á promoción conxunta en mercados exteriores - Plan Primex 04/12/2015 Descargar
IG194.2015.1 Axudas ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 15/05/2015 Descargar
IG191.2015.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 15/05/2015 (non aplicable)
IG114.2015.1 Axudas de apoio ás iniciativas abertas de difusión 11/05/2015 Descargar
IG213.2015.1 Axudas para investimentos das pemes en equipos produtivos 07/05/2015 Descargar
IG107.2015.1 Axudas para novos emprendedores 07/05/2015 Descargar
IG212.2015.1 Axudas aos proxectos colaborativos de capacitación sectorial 07/05/2015 Descargar
IG191.2013.1 Resolución de asignación de postos de reserva: bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 14/11/2014 (non aplicable)
IG208.2014.1 Axudas aos organismos intermedios para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización das empresas galegas 31/10/2014 Descargar
IG194.2014.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 31/10/2014 Descargar
IG174.2014.1 Axudas para proxectos de equipamento das pemes no sector dos servizos 30/06/2014 Descargar
IG114.2014.1 Axudas para iniciativas abertas de difusión 30/06/2014 Descargar
IG127.2013.1
IG129.2013.1
IG131.2013.1
IG132.2013.1
IG134.2013.1
IG135.2013.1
Programa INNOEMPRESA 2013 6/5/2014 Descargar
IG194.2013.1 Axudas ás empresas do sector textil-moda-confección para actuacións e estratexias de promoción e internacionalización 30/12/2013 Descargar
IG193.2013.1 Axudas para as agrupacións empresariais (Clusters) innovadoras 30/12/2013 Descargar
IG191.2013.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas 30/12/2013 (non aplicable)
IG174.2013.1 Proxectos de equipamento das pemes no sector servizos cun investimento superior a 30.000 e ata 200.000 euros 30/12/2013 Descargar
IG103.2013.1 Proxectos de equipamentos tecnolóxicos das pemes entre 300.001 euros e 500.000 euros 30/12/2013 Descargar
IG114.2013.1 Proxectos iniciativas abertas de difusión cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 04/12/2013 Descargar
IG191.2012.1 Resolución de asignación de postos de reserva: bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 2/7/2013 (non aplicable)
IG127.2010.3
IG128.2010.3
IG129.2010.3
IG130.2010.3
IG131.2010.3
IG132.2010.3
IG133.2010.3
IG134.2010.3
IG135.2010.3
Programa INNOEMPRESA 2012 2/4/2013 Descargar
IG174.2010.3 Axudas para proxectos de mellora dos equipamentos das PEMEs do sector servizos cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 29/9/2012 Descargar
IG114.2010.3 Axudas para proxectos iniciativas abertas de difusión cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 29/9/2012 Descargar
IG103.2010.3 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 28/9/2012 Descargar
IG191.2012.1 Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das PEMES Galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 7/9/2012
Inclúe listado de bolseiros
(non aplicable)
IG127.2010.2
IG128.2010.2
IG129.2010.2
IG130.2010.2
IG131.2010.2
IG132.2010.2
IG133.2010.2
IG134.2010.2
IG135.2010.2
Programa INNOEMPRESA 2011 11/11/2011 Descargar Descargar
IG165.2010.2 Bases reguladoras das axudas do Igape para facilitar a análise empresarial das empresas galegas cara ao acceso ao Mercado Alternativo Bolsista (MAB) 09/09/2011 Descargar Descargar
IG109.2010.2 Proxectos de deseño corporativo compartido 07/09/2011 Descargar Descargar
IG118.2010.2 Proxectos tutelados de intercambio de experiencia para a innovación 02/08/2011 Descargar Descargar
IG148.2010.2 Proxectos de formación empresarial 02/08/2011 Descargar Descargar
IG114.2010.2 Proxectos iniciativas abertas de difusión 22/07/2011 Descargar Descargar
IG119.2010.2 Proxectos de elaboración de diagnósticos sectoriais e plans estratéxicos 22/07/2011 Descargar Descargar
IG108.2010.2 Estudios e análise para a toma de medidas específicas 18/07/2011 Descargar Descargar
IG176.2010.2 Proxectos de titorización de innovación e competitividade nas pemes 18/07/2011 Descargar Descargar
IG174.2010.2 Proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000€ e ata 200.000€ 14/07/2011 Descargar Descargar
IG103.2010.2 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000€ e 500.000€ de investimento subvencionable 13/07/2011 Descargar Descargar
IG127.2010.1,
IG128.2010.1,
IG129.2010.1,
IG130.2010.1,
IG131.2010.1,
IG132.2010.1,
IG133.2010.1,
IG134.2010.1,
IG135.2010.1
Programa INNOEMPRESA 2010 28/12/2010 Descargar Descargar
IG114.2010.1 Proxectos iniciativas abertas de difusión 29/10/2010 Descargar Descargar
IG148.2010.1 Proxectos de formación empresarial 29/10/2010 Descargar Descargar
IG118.2010.1 Proxectos tutelados de intercambio de experiencia para a innovación 20/10/2010 Descargar Descargar
IG174.2010.1 Proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000€ e ata 200.000€ 30/09/2010 Descargar Descargar
IG176.2010.1 Proxectos de titorización de innovación e competitividade nas pemes 30/09/2010 Descargar Descargar
IG103.2010.1 Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000€ e 500.000€ de investimento subvencionable 29/09/2010 Descargar Descargar
IG108.2010.1 Estudios e análise para a toma de medidas específicas 29/09/2010 Descargar Descargar
IG109.2010.1 Proxectos de deseño corporativo compartido 29/09/2010 Descargar Descargar
IG119.2010.1 Proxectos de elaboración de diagnósticos sectoriais e plans estratéxicos 29/09/2010 Descargar Descargar
IG165.2010.1 Bases reguladoras das axudas do Igape para facilitar a análise empresarial das empresas galegas cara ao acceso ao Mercado Alternativo Bolsista (MAB) 29/09/2010 Descargar Descargar

Benvido á extranet de Entidade Financeiras e SGRs.

Este espacio é de uso exclusivo de entidades colaboradoras (entidades financeiras e SGRs). Para utilizar esta aplicación necesita dispor dun certificado X509.V3. Este certificado asegura a identidade do usuario e a confidencialidade da comunicación entre vostede e o IGAPE.

Información especializada: 900 81 51 51

Acceso a parte privada da extranet de Entidades Financeiras e SGRs