A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.