Investimentos das PEMES en equipos produtivos 2015

O proxecto de investimento deberá estar relacionado coa creación dun novo establecemento empresarial, ampliación da capacidade dun establecemento existente, diversificación da produción en novos produtos adicionais ou un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente.

- Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

[Ver Ficha na base de axudas]

Compartir en redes sociais