Como reformular unha idea

Podese chegar a un punto, onde a idea, non

Abandoala, 

 

Texto, texto, texto.

< X >

< 1 > APLICAR ALGUNHA TÉCNICA DE CREATIVIDADE

As veces, se está tan centrado no deselvomento da idea que 

Pódese consultar múltiples publicacións e links que desenvolven, xunto con actividades. Unha referencia podería ser http://www.neuronilla.com, Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación

Ante un problema concreto, SCAMPER, 

 

 

< 2 > MODIFICAR ALGÚN DOS ELEMENTOS DO PLAN DE NEGOCIO IMPLÍCITO

Texto, texto, texto.