Compra pública innovadora

portada do libro A compra pública innovadora (CPI) está fundamentada nunha economía baseada no coñecemento, innovadora e competitiva. Trátase de orientar as compras que realizan as administracións públicas non só ao cumprimento dos seus fins, senón ao fomento do desenvolvemento tecnolóxico das empresas, incentivando a aquelas que fagan propostas máis innovadoras na súa oferta, fomentando así o desenvolvemento tecnolóxico das empresas españolas e xerando oportunidades de negocio en empresas innovadoras.

Os autores

Luís Cueto Álvarez de Sotomayor é licenciado en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid, ingresa no Corpo Superior de Administradores Civís do Estado en 1987. Como experto en Recursos Humanos, foi Subdirector Xeral de Planificación e Ordenación dos Recursos Humanos da Seguridade Social do Ministerio de Traballo; Subdirector Xeral de Recursos Humanos do Ministerio de Xustiza e Director de Recursos Humanos e Sistemas de Información do Instituto Cervantes. No ámbito de Políticas Industriais, foi Xefe do Gabinete da Subsecretaría do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, e no ámbito de formación de alto nivel foi Director Xeneral da Eoi. Na actualidade, dirixe a Subdirección Xeral de Fomento da Innovación Empresarial, no Ministerio de Economía e Competitividade, onde é responsable dos Informes Motivados para a dedución fiscal por I+D+i e do lanzamento do proceso de Compra Pública Innovadora.


Juan Manuel Garrido Moreno é Enxeñeiro Aeronáutico e Enxeñeiro de Organización Industrial, membro do Corpo de Enxeñeiros Aeronáuticos do Estado, M.Sc. en Xestión de Programas Aeroespaciais pola ISU (International Space University) e en Financiamento de Operacións e Capital Risco polo IEB (Instituto de Estudos Bolsistas). Profesionalmente desempeñou diversas funcións no sector privado, en particular na compañía AIRBUS, como Enxeñeiro de Cálculo para o A380 ou Xefe do Departamento de Cooperación Internacional. No sector público desempeñou diferentes funcións no Ministerio de Fomento, en CDTI e actualmente no Ministerio de Economía e Competitividade como Subdirector Xeral Adxunto de Fomento da Innovación Empresarial.

Descargas

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios