Modelos plan de negocio

Cada modelo desenvolve un proxecto empresarial de forma íntegra, monstrando unha análise da viabilidade técnica, comercial, financeira e económica da futura empresa, co obxectivo final de presentar un documento completo que sen substituir o traballo específico do emprendedor ou técnico, lle facilite información de interese e lle sirva coma exemplo e referencia para o desenvolvemento do seu propio plan de empresa.