Utilizar as TIC para fortalecer a túa empresa

O caderno analiza a utilidade e aplicación das TIC nas pequenas e medianas empresas, examinando o seu uso en ámbitos como a comunicación e mercadotenia, xestion de procesos ou aproveitamento da Web da empresa.

Utilizar as TIC para fortalecer a túa empresa

Compartir en redes sociais