Como contratar ao meu primeiro traballador

Describe os pasos a seguir para que un autónomo ou empresa contrate ao seu primeiro traballador.

NOTA: Para ter unha relación actualizada dos tipos de contrato consultar o Real-Decreto-lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

Como contratar ao meu primeiro traballador

Compartir en redes sociais