Comunicación e técnicas de venda

Introduce os principais elementos de comunicación dun negocio: publicidade, promoción de vendas, venda directa e comunicación no punto de venda.

Comunicación e técnicas de venda

Compartir en redes sociais