Fiscalidade

Aborda os impostos que afectan ao colectivo autónomo no desenvolvemento da súa actividade, facendo especial fincapé no IRPF e no IVE.

Fiscalidade

Compartir en redes sociais