Trámites xerais para a creación da empresa

Este manual divídese en dúas partes, na primeira presenta unha relación das distintas formas xurídicas e das súas características básicas, mentres que na segunda describe os trámites precisos para a constitución e posta en marcha dunha empresa.

Trámites xerais para a creación da empresa

Compartir en redes sociais