Enterprise Europe Network

O Igape forma parte de Galactea Plus o consorcio da Enterprise Europe Network para Asturias, Cantabria, Castela e León e Galicia. Esta rede promovida pola Unión Europea agrupa preto de 600 organizacións e 4.000 especialistas no fomento da competitividade empresarial ao longo de 54 países.

Obxectivos

  • Mellorar a posición das empresas galegas no mercado interior europeo.
  • Incrementar a competitividade das empresas galegas a través do fomento da innovación e a cooperación promovendo sinerxías entre socios.Logo-EEN-EN
  • Difundir entre as empresas galegas as oportunidades que ofrece o mercado único europeo e asesoralas naqueles aspectos necesarios para actuar a nivel comunitario.
  • Transmitilo á Comisión Europea as opinións e os intereses das empresas. 
  • Aumentar o número de socios do noroeste español nas propostas de programas europeos e en particular do VII Programa Marco.

 

Servizos

  • Información e asistencia a empresas en temas comunitarios: acceso a novos mercados, lexislación, fiscalidade, propiedade intelectual, normas técnicas, normativa da UE, programas comunitarios.
  • Promoción da cooperación empresarial: xestión e difusión de ofertas e demandas comerciais, busca de socios, promoción de encontros empresariais e información sobre mercados europeos.
  • Apoio á transferencia de tecnoloxía: asesoramento en todas as etapas do proceso de transferencia de tecnoloxía (identificación e difusión de oportunidades, asistencia técnica, busca de financiamento).
  • Apoio á participación en programas europeos. Asesoramento en todas as etapas de elaboración dunha proposta: identificación de ideas, identificación de socios, asistencia técnica e busca de financiamento.

EU-LOGO

 

Casos de éxito servizos de asesoramento

Guía da Comisión Europea de apoio á Internacionalización das Pemes 

Iniciativas da Comisión Europea para impulsar a internacionalización das pemes

No caso de ter interese en formar parte desta Rede, debe enviar ao Igape o seguinte formulario cuberto e asinado polo seu representante legal:

 

Como punto de partiida, elaboráronse fichas informativas deste tipo de programas nas que se especifica -entre outra información- o tipo de beneficiario e sector obxectivo:

 

 

Para máis información non dubide contactar connosco e visitar a web do proxecto:

www.galacteaplus.es
http://www.galacteaplusblog.com/