Manuais de xestión empresarial

Documentos que ofrecen a emprendedores e empresarios as pautas necesarias para crear a súa propia análise en temas de xestión empresarial, tales como: mercadotecnia, internacionalización, innovación, novas tecnoloxías, etc.