Guía do emprendedor

Aínda que non hai receitas máxicas, a repetición de circunstancias comúns á hora de crear unha empresa permite identificar tanto as mellores prácticas coma as dificultades ás que se enfronta un emprendedor.

A Guía do Emprendedor, elaborada polo IGAPE, é unha ferramenta que recolle os aspectos a ter en conta á hora de converter unha idea empresarial nun negocio.

Entre outras informacións, o emprendedor poderá encontrar información sobre a elección da forma xurídica, o plan de empresa, o plan económico-financeiro e sobre instrumentos de financiamento.