Equipos innovadores

Equipos-innovadoresDende hai xa certo tempo vénse debatendo sobre a importancia de equilibrar os diferentes aspectos relacionados coa diversidade para fomentar, a través dela, a cristalización de contornos capaces de albergar un crisol de pensamentos heteroxéneos que impulsen a creatividade e a innovación.

O presente libro propón un modelo precursor, dotado con ferramentas específicas e centrado no potencial das persoas, que permitirá lograr unha adecuada xestión da diversidade intanxible nos equipos, converténdoa nunha vantaxe competitiva.

Convídoo a descubrir este elemento fundamental e enriquecedor, que actúa como unha vantaxe competitiva capaz de maximizar as posibilidades de innovación, cambio e aprendizaxe, diminuíndo os riscos existentes a través do autocoñecemento e a tolerancia ante o diferente.

O autor

Pablo Villanueva Alonso comeza a súa actividade no ámbito da consultoría en 2004, tras tres anos como investigador en proxectos universitarios de I+D+i. No presente compaxina as súas tarefas como consultor con accións como facilitador de aprendizaxe e con labores de coach.

Licenciado en Química, cursou un Doutorado en Química-Física e actualmente completa os seus estudos de Psicoloxía na UNED, os cales simultaneou con formación en Programación Neurolingüística, coaching, cambio e creatividade.

Acompañou a diversas organizacións en proxectos relacionados coa excelencia empresarial, o desenvolvemento organizacional e a innovación, articulados en torno a un enfoque humanista focalizado no potencial e na transformación das persoas.

Descargas

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios