Creatividade e innovación

Creatividade-e-Innovacion Nun contorno tan cambiante e competitivo como o actual, a “creatividade” constitúe unha importante fonte de vantaxe competitiva a xerar e incorporar tanto á esencia mesma da empresa como a todas as súas manifestacións. A través do orixinal Modelo S (E-S-E), Creatividade e innovación examina as condicións necesarias para poder contar coa creatividade como un auténtico activo produtivo intanxible e aborda o proceso de transformación dunha empresa nunha “empresa creativa”, é dicir, naquela que aliña en torno á creatividade os seus tres elementos constitutivos: a Esfera, o Sistema e a Estratexia.

Os autores

Fermín Ezquer Matallana é economista e desenvolve a súa actividade profesional ao fronte do seu gabinete de consultoría estratéxica Think Creative BizNets [TBCNets], ademais de relator habitual en seminarios e programas Máster da Universidade de Nova York [NYU], a Universidade Carlos III de Madrid e o Iacocca Institute da Universidade de Lehigh.

Jesús Alcoba González é Licenciado en Psicoloxía pola Universidade Pontificia Comillas, Máster en Psicoloxía polo ISEP e Master of Business Administration pola Universidade Ramon LLull e o Manhattan College de Nova York. Na súa vida profesional compaxina a docencia e a investigación coa Dirección da Fundación Universitaria La Salle.

Descargas

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios