Guía do Emprendedor

Índice do artigo

O plan de empresa

plan1 marcoTodo proxecto de creación de empresa ten a súa orixe nunha idea que se establecen unha ou varias persoas emprendedoras.

A partir de ese punto inicial comeza un proceso no que as persoas emprendedoras estudian un conxunto de elementos e factores.

Estes factores son tanto externos ( competencia, demanda, etc) coma internos (capital inicial, capacidade persoal, plan de producción, etc).

*Podese baixar a guía de elaboración do plan de empresa, premendo aquí, pero recomendamoslles que visite a web de Guías de Actividad Empresarial http://guias.bicgalicia.es ónde encontrará o mesmo documento sempre actualizado.

Compartir en redes sociais