Guía do Emprendedor

Índice do artigo

Elección da forma xurídica

xuridica1 marcoUn dos elementos máis importantes á hora de pór unha empresa en funcionamento é a elección da forma xurídica máis axeitada.

As diferentes modalidades non se deben considerar de maneira aíllada, senón que a súa conveniencia ven dada en función das circunstancias particulares de cada empresa e o seu promotor.

Así poderá atopar a solución ás dúbidas que establece a elección da personalidade máis adecuada para a empresa.

Memofichas

Compartir en redes sociais