Nesta páxina publicaranse, según se vaian adhirindo ao programa, os establecementos nos que se poderán tramitar as axudas do programa Reforma-Tur. 

Data de comezo das adhesións: 29 de xaneiro de 2019.

Data de inicio do prazo de solicitude de axudas: 28 de febreiro de 2019

Aínda non hai establecementos  de venda adherido ó Reforma-Tur, porque se está a tramitar o proceso de adhesión.

Data prevista de inicio de publicación: 25/2/2019

Imaxe de exemplo do listado de establecementos adheridos

to

Compartir en redes sociais