Galicia Exporta Empresas. IG230.2020

Obxectivo: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Actuacións:

a) Actuacións de difusión
b) Actuacións de promoción
c) Accións de prospección en mercados internacionais.

Tipo de apoio: Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Prazo de presentación de solicitudes: o prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de marzo de 2020.