Situación de acceso das empresas galegas a I+D+I, Licitacións e Marketing Dixital